Digilär Biologi för årskurs 4-6

Digilär Biologi för mellanstadiet är ett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för biologi i årskurs 4-6 enligt Lgr 11. Läromedlet består av två delar: Människan och Naturen. Här finns ett stort material med texter, bilder, bildspel och fördjupningstexter och mer kommer det att bli. Läs mer, prova och köp via Digilär.se!


Digitala utgåvor

Digilär Biologi för årskurs 4-6 Digilär Biologi för årskurs 4-6
Digilär Biologi för årskurs 4-6
Utgivningsdatum 2018-08-10
ISBN 9789198442410
Onlineprodukt

Digilär Biologi för mellanstadiet är baserat på Natur & Kulturs tryckta läromedel i PULS-serien.