Digilär Biologi för högstadiet

Digilär Biologi för högstadiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för biologi i årskurs 7-9, enligt Lgr 11. Här finns ett stort material med texter, bildberättelser, bilder och modeller. Frågor, självrättande övningar, uppgifter, laborationer med mera ger eleven möjlighet att träna och visa sina kunskaper. Läs mer, prova och köp via Digilär.se!


Digitala utgåvor

Digilär Biologi för årskurs 7-9 Digilär Biologi för årskurs 7-9
Digilär Biologi för årskurs 7-9
Utgivningsdatum 2018-08-10
ISBN 9789198303278
Onlineprodukt