Katt i Warszawa

Den äldsta byrackan i Bukarest, en städerska på Prags museum över kommunismen och den gamle generalens katt i Warszawa är huvudpersonerna i Slavenka Drakulics betraktelser över livet före och efter kommunismen. Från vitt skilda perspektiv ställs frågan om övergången till demokrati och kapitalism enbart var en förändring till det bättre? Har själva idén om det sociala ansvaret nu gått förlorad för evigt? Hur ser vi på det förflutna och vad gör vi av våra erfarenheter?

Tre gestalter som var och en på sitt sätt ger röst åt erfarenheten att trots att alla inte är jämlika så är vissa är mer ojämlika än andra.

Tryckta utgåvor

Katt i Warszawa Katt i Warszawa
Katt i Warszawa
Utgiven: 2010-11-01
203 Sidor
ISBN 9789127129917
Pocket
Provläs

Om boken

Den äldsta byrackan i Bukarest, en städerska på Prags museum över kommunismen och den gamle generalens katt i Warszawa är huvudpersonerna i Slavenka Drakulics betraktelser över livet före och efter kommunismen. Från vitt skilda perspektiv ställs frågan om övergången till demokrati och kapitalism enbart var en förändring till det bättre? Har själva idén om det sociala ansvaret nu gått förlorad för evigt? Hur ser vi på det förflutna och vad gör vi av våra erfarenheter?

Tre gestalter som var och en på sitt sätt ger röst åt erfarenheten att trots att alla inte är jämlika så är vissa är mer ojämlika än andra.

Pocketutgåvan innehåller två nya noveller!

Slavenka Drakulić, född 1949 i Kroatien, är sitt hemlands mest kända författare och hennes böcker är översatta till ett stort antal språk. Hon tillhör vår tids viktigaste författare som i en rad böcker, bland annat i Hur vi lyckades överleva kommunismen med ett leende på läpparna, har skildrat såväl kommunismens fall som kriget på Balkan och de mänskliga och sociala kriser och katastrofer som dessa händelser gav upphov till. Förutom de uppmärksammade böckerna om livet i det tidigare Jugoslavien har Slavenka också utgivit en rad romaner, bland annat Marmorhud och Förtärande kärlek. Hon bor i Kroatien, Stockholm och Wien.