Infans

Ett besynnerligt barn, en svårbestämbar målning och en oupphörlig rörelse står i centrum för Infans. I en berättelse som glider mellan det gripbara och det undflyende utforskar Helena Granström språkets och bildkonstens gränser, men också frågor kring mänsklig närhet och vad det innebär att vara vuxen.

Tryckta utgåvor

Infans
Inbunden 96 sidor. 2011-01-31. ISBN 9789127130678
Köp direkt via din återförsäljare

Om boken

Ett besynnerligt barn, en svårbestämbar målning och en oupphörlig rörelse står i centrum för Infans. I en berättelse som glider mellan det gripbara och det undflyende utforskar Helena Granström språkets och bildkonstens gränser, men också frågor kring mänsklig närhet och vad det innebär att vara vuxen.

Helena Granström, född 1983, är författare och skribent med bakgrund inom fysik och matematik. Hennes senaste bok Det som en gång var (2016) är en systemkritisk essä med fotografier av Marcus Elmerstad. Granström har utkommit med flera böcker, däribland Hysteros (2013)Osäkerhetsrelationen (2009) och Alltings mått (2008). Som skribent har hon gjort sig känd som en systemkritisk röst, bland annat i frågan om teknikens inverkan på vårt samhälle.