Maktens slavar

Om trafficking och maffian

Över hela världen sker en explosionsartad ökning av kriminella nätverk som rövar bort, köper och förslavar flickor och kvinnor.

För att undersöka hur människohandeln är organiserad har Lydia Cacho, med fara för eget liv, besökt platser där sexhandel är en del av vardagen. I Maktens slavar låter hon både offer och förövare komma till tals.

Om boken

Över hela världen sker en explosionsartad ökning av kriminella nätverk som rövar bort, köper och förslavar flickor och kvinnor.

För att undersöka hur människohandeln är organiserad har Lydia Cacho, med fara för eget liv, besökt platser där sexhandel är en del av vardagen. I Maktens slavar låter hon både offer och förövare komma till tals.

I förordet till den svenska utgåvan skriver Majgull Axelsson, författare och starkt engagerad i kampen mot sexhandel: ”Detta är en riktigt otäck bok. Ändå är den alldeles nödvändig. (…) För det största hotet mot de kvinnor och barn som säljs i vår tid är bristen på kunskap hos oss andra.”

Lydia Cacho driver sedan åtta år en jourmottagning för kvinnor och barn som drabbats av våld i hemmet. Hon startade med en stenhård vilja, några kurser i företagsekonomi och judo samt ett studiebesök i USA. Idag är det den största kvinnojouren i Mexiko. Hon tilldelades Tucholskypriset av Svenska Pen år 2008.