Fogdemakt och bondevrede

Del 2 i serien Svenska uppror

Fogdemakt och bondevrede, 1500-1718, berättar om hur Sverige under 200 år förvandlades från ett upproriskt rike till en krossad och utblottad före detta stormakt. Under den här perioden inträffade några av de allra största bondeupproren, som Dackeupproret, Klubbekriget och Snapphanefejden.


Digitala utgåvor

Fogdemakt och bondevrede Fogdemakt och bondevrede
Fogdemakt och bondevrede
Utgivningsdatum 2010-11-17
ISBN 9789127128071
E-bok

Om boken

Fogdemakt och bondevrede, 1500-1718, berättar om hur Sverige under 200 år förvandlades från ett upproriskt rike till en krossad och utblottad före detta stormakt. Under den här perioden inträffade några av de allra största bondeupproren, som Dackeupproret, Klubbekriget och Snapphanefejden.

Detta är andra delen av trebandsverket Svenska uppror av Mats Adolfsson. De andra två delarna är När borgarna brann och Bondeuppror och gatustrider.

Mats Adolfsson är journalist och bosatt i Västerås. Han har under lång tid fördjupat sig i alla de små och stora uppror som på olika sätt påverkat Sveriges historia. Intresset för uppror har han haft med sig sedan barndomen, uppvuxen som han är i det historiskt sett så rebelliska Småland. Natur & Kultur har utgivit trebandsverket Svenska uppror: När borgarna brann, Forntiden-1499 (2007), Fogdemakt och bondevrede, 1500-1718 (2008) och Bondeuppror och gatustrider, 1719-1932 (2008).