Filosoferna

Den moderna världens födelse och det västerländska tänkandet 1776-1900

Här får vi möta de tänkare som tog emot modernitetens första chockvåg, de som först försökte förstå, tolka och begreppsliggöra det moderna. De som upplevde den amerikanska revolutionen 1776 och den franska 1789. De som fick se hur den nya industriella och tekniska verkligheten, den globaliserade marknaden och den globaliserade vetenskapen förändrade människans villkor från grunden. De som fick anledning att fullständigt omvärdera allt som rörde livets utveckling, man och kvinna, gud, historia och konst. Att tolka världen är emellertid att förändra den. Filosoferna kämpade om rätten att skapa de nya vokabulärerna och de nya tankeformerna. Det gällde makten över moderniseringen, dess riktning, dess innebörd. Många av frågorna, och en del av svaren, finns fortfarande med oss.

Tryckta utgåvor

Filosoferna
Inbunden 2016-11-11. ISBN 9789127146990
Köp direkt via din återförsäljare

Digitala utgåvor

Filosoferna
E-bok 2016-11-05. ISBN 9789127147003
Köp direkt via din återförsäljare

Om boken

Här får vi möta de tänkare som tog emot modernitetens första chockvåg, de som först försökte förstå, tolka och begreppsliggöra det moderna. De som upplevde den amerikanska revolutionen 1776 och den franska 1789. De som fick se hur den nya industriella och tekniska verkligheten, den globaliserade marknaden och den globaliserade vetenskapen förändrade människans villkor från grunden. De som fick anledning att fullständigt omvärdera allt som rörde livets utveckling, man och kvinna, gud, historia och konst. Att tolka världen är emellertid att förändra den. Filosoferna kämpade om rätten att skapa de nya vokabulärerna och de nya tankeformerna. Det gällde makten över moderniseringen, dess riktning, dess innebörd. Många av frågorna, och en del av svaren, finns fortfarande med oss.

Svante Nordins nya bok ansluter sig till hans tidigare Filosoferna. Det västerländska tänkandet sedan år 1900, vilken belönades med Stora fackbokspriset 2011.

Svante Nordin är professor emeritus i idéhistoria vid Lunds universitet och en av landets mest produktiva facklitterära författare. Bland hans tidigare verk märks 1900-talet: en biografi, Drottningen och filosofen och Winston: Churchill och den brittiska världsordningens slut.