Bibeln och arkeologerna

I Bibeln och arkeologerna beskriver Hans Furuhagen hur arkeologiska utgrävningar i Heliga landet och Mellanöstern har visat lämningar av platser och företeelser som omnämns i Bibeln.

Om boken

I Bibeln och arkeologerna beskriver Hans Furuhagen hur arkeologiska utgrävningar i Heliga landet och Mellanöstern har visat lämningar av platser och företeelser som omnämns i Bibeln.

I dag har nya tekniska förutsättningar och ett nytt sätt att se på fyndens kontext påverkat tolkningarna, men många gånger har fynden också blivit omstridda. Både i omgivningen och bland arkeologerna själva har det funnits religiösa, politiska och ekonomiska biavsikter. Arkeologiska fynd blev exempelvis en viktig faktor i samband med staten Israels tillblivelse – och fornfynden väcker fortfarande diskussion i detta område.

 

Hans Furuhagen är fil dr, professor, historiker och en välkänd radioprofil. Han har skrivit en lång rad populärvetenskapliga böcker om historia, bland andra Rom. Marmor och människor (2000) och Pompeji bakom ruinerna (2004), som båda blev stora framgångar.