Andra världskrigets historia 1942-1945

Basil Henry Liddell Hart räknas som en av vår tids främsta militärhistoriker. Hans stora tvåbandsverk Andra världskrigets historia är en mycket grundlig och väl underbyggd redogörelse för krigets hela förlopp. Den bygger på ingående intervjuer med ledande politiker och militärer, och på ett mångårigt insamlande av dokument.

Tryckta utgåvor

Andra världskrigets historia 1942-1945 Andra världskrigets historia 1942-1945
Andra världskrigets historia 1942-1945
Utgiven: 2007-01-29
ISBN 9789127025622
Pocket

Om boken

Basil Henry Liddell Hart räknas som en av vår tids främsta militärhistoriker. Hans stora tvåbandsverk Andra världskrigets historia är en mycket grundlig och väl underbyggd redogörelse för krigets hela förlopp. Den bygger på ingående intervjuer med ledande politiker och militärer, och på ett mångårigt insamlande av dokument.

Liddell Hart skildrar det strategiska och taktiska spelet med objektiv skärpa, men han uttrycker också sin egen uppfattning om de – stundom prestigeladdade och ödesdigra – beslut som fortfarande i hög grad ligger bakom dagens politiska spänningar.