Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Säker bekämpning

I ”Säker bekämpning i lantbruk, trädgårdsodling och skogsbruk” medverkar några av landets främsta experter inom de områden som berör växtskyddsarbetet.

Läs mer...
Säker bekämpning Säker bekämpning
Säker bekämpning

Säker bekämpning

Utkom 16 september 2022

ISBN
9789127180598
Typ
Häftad
Du har nått den maximala köpsumman.

I ”Säker bekämpning i lantbruk, trädgårdsodling och skogsbruk” medverkar några av landets främsta experter inom de områden som berör växtskyddsarbetet. De skriver om det som du som lantbrukare, trädgårdsodlare eller skogsbrukare behöver veta för att kunna arbeta med växtskydd på ett så tryggt och effektivt sätt som möjligt. Ekonomi, effektivitet, miljö och arbetarskydd – alla aspekter har beaktats!

”Säker bekämpning” kom ut för första gången 2000 och den har omarbetats 2005 och 2013. I första hand är den skriven för att användas som kurslitteratur vid de behörighetskurser som länsstyrelserna håller i. Kursen är obligatorisk för lantbrukare, trädgårdsodlare och skogsbrukare som behöver använda kemiska växtskyddsmedel, klass 1 L och 2 L, i sin verksamhet. Även distributörer av växtskyddsmedel måste gå denna utbildning för att få sälja växtskyddsmedel. Detta gäller även för klass 3-medel. Andra
som kan ha nytta av boken är miljöskyddsinspektörer, som utövar tillsyn över användningen av växtskyddsmedel i våra kom muner. Studenter på utbildningar inom lantbruk, trädgård och skog kan finna användbar fakta, liksom alla med intresse för växtskyddsfrågor. I många situationer kan boken tjäna som uppslagsbok.

Boken är i grova drag uppdelad i fyra delar. Efter ett inledande kapitel kommer de tunga bitarna med regler och bestämmelser samt fakta om växtskyddsmedel. Del två består av arbetarskydd och om vad växtskyddsmedel kan ställa till med i våra livsmedel, vårt dricksvatten och i miljön samt vad vi kan göra för att förhindra det. Sedan följer en odlingsdel med fokus på integrerat växtskydd. Allra sist behandlas de tekniska aspekterna på sprutarbetet.

I ”Säker bekämpning i lantbruk, trädgårdsodling och skogsbruk” medverkar några av landets främsta experter inom de områden som berör växtskyddsarbetet. De skriver om det som du som lantbrukare, trädgårdsodlare eller skogsbrukare behöver veta för att kunna arbeta med växtskydd på ett så tryggt och effektivt sätt som möjligt. Ekonomi, effektivitet, miljö och arbetarskydd – alla aspekter har beaktats!

”Säker bekämpning” kom ut för första gången 2000 och den har omarbetats 2005 och 2013. I första hand är den skriven för att användas som kurslitteratur vid de behörighetskurser som länsstyrelserna håller i. Kursen är obligatorisk för lantbrukare, trädgårdsodlare och skogsbrukare som behöver använda kemiska växtskyddsmedel, klass 1 L och 2 L, i sin verksamhet. Även distributörer av växtskyddsmedel måste gå denna utbildning för att få sälja växtskyddsmedel. Detta gäller även för klass 3-medel. Andra
som kan ha nytta av boken är miljöskyddsinspektörer, som utövar tillsyn över användningen av växtskyddsmedel i våra kom muner. Studenter på utbildningar inom lantbruk, trädgård och skog kan finna användbar fakta, liksom alla med intresse för växtskyddsfrågor. I många situationer kan boken tjäna som uppslagsbok.

Boken är i grova drag uppdelad i fyra delar. Efter ett inledande kapitel kommer de tunga bitarna med regler och bestämmelser samt fakta om växtskyddsmedel. Del två består av arbetarskydd och om vad växtskyddsmedel kan ställa till med i våra livsmedel, vårt dricksvatten och i miljön samt vad vi kan göra för att förhindra det. Sedan följer en odlingsdel med fokus på integrerat växtskydd. Allra sist behandlas de tekniska aspekterna på sprutarbetet.

Andra intressanta titlar