Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Hållbar bedömning

Bildning, välmående och utveckling i skolans bedömningsarbete

Kursboken Hållbar bedömning – bildning, välbefinnande och utveckling i skolans bedömningsarbete riktar sig i första hand till lärarstuderande och ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan, UVK. Boken kan med fördel även läsas av verksamma inom de olika nivåerna i det svenska utbildningssystemet.  

Läs mer...
Hållbar bedömning Hållbar bedömning
Hållbar bedömning
kommande

Hållbar bedömning

Utkommer 15 mars 2021

Isbn
9789127827301
Typ
Inbunden
Sidantal
320
Du har nått den maximala köpsumman.

Den utbildningsvetenskapliga kärnan, UVK, är gemensam för alla lärarstuderande i Sverige och ska innehålla de grundläggande kunskaper och färdigheter som blivande förskollärare och lärare behöver. Den fungerar därmed som en gemensam bas och utgör i förlängningen grunden för ett gemensamt professionsspråk.

Kursboken Hållbar bedömning – bildning, välbefinnande och utveckling i skolans bedömningsarbete riktar sig i första hand till lärarstuderande, men kan även med fördel läsas av verksamma inom de olika nivåerna i det svenska utbildningssystemet. Boken täcker in följande delar av den utbildningsvetenskapliga kärnan:

Vad är bedömning?
Vilka kunskaper kan mätas?
Hur kan kunskaper mätas?
Hur har olika prov- och mätmetoder utvecklats?
Vad är skillnaden mellan att mäta individens och systemets prestationer?

Dessutom fokuserar boken på lång- och kortsiktiga konsekvenser av kunskapsbedömningar för såväl elevers som personals bildning och välmående, samt för skolans utveckling.

Åsa Hirsh är docent i pedagogik vid Göteborgs universitet, med mångårig erfarenhet av lärarutbildning och fortbildning av lärare och rektorer. Hirsh har lett och deltagit i flera forskningsprojekt kring bedömning och skolutveckling. 

Christian Lundahl är professor i pedagogik vid Örebro universitet. Lundahl har många års erfarenhet av arbete inom lärarutbildning, har lett flera forskningsprojekt kring kunskapsbedömning samt har flerårig erfarenhet av arbete inom lärarutbildning och med skolutveckling.

Den utbildningsvetenskapliga kärnan, UVK, är gemensam för alla lärarstuderande i Sverige och ska innehålla de grundläggande kunskaper och färdigheter som blivande förskollärare och lärare behöver. Den fungerar därmed som en gemensam bas och utgör i förlängningen grunden för ett gemensamt professionsspråk.

Kursboken Hållbar bedömning – bildning, välbefinnande och utveckling i skolans bedömningsarbete riktar sig i första hand till lärarstuderande, men kan även med fördel läsas av verksamma inom de olika nivåerna i det svenska utbildningssystemet. Boken täcker in följande delar av den utbildningsvetenskapliga kärnan:

Vad är bedömning?
Vilka kunskaper kan mätas?
Hur kan kunskaper mätas?
Hur har olika prov- och mätmetoder utvecklats?
Vad är skillnaden mellan att mäta individens och systemets prestationer?

Dessutom fokuserar boken på lång- och kortsiktiga konsekvenser av kunskapsbedömningar för såväl elevers som personals bildning och välmående, samt för skolans utveckling.

Åsa Hirsh är docent i pedagogik vid Göteborgs universitet, med mångårig erfarenhet av lärarutbildning och fortbildning av lärare och rektorer. Hirsh har lett och deltagit i flera forskningsprojekt kring bedömning och skolutveckling. 

Christian Lundahl är professor i pedagogik vid Örebro universitet. Lundahl har många års erfarenhet av arbete inom lärarutbildning, har lett flera forskningsprojekt kring kunskapsbedömning samt har flerårig erfarenhet av arbete inom lärarutbildning och med skolutveckling.

Andra intressanta titlar