Vår vän det omedvetna

Vi löser de allra flesta uppgifter som livet ställer oss inför med hjälp av omedvetna mentala processer, medan vårt medvetande tänkande bara omfattar en liten bråkdel av vår mentala aktivitet. I denna essä utforskar Tor Wennerberg, bland annat utifrån neurovetenskapliga forskningsrön, hur vårt omedvetna hjälper oss att orientera oss i och hantera vår tillvaro.


Författaren beskriver hur många...

Tryckta utgåvor

Vår vän det omedvetna
Inbunden 200 sidor. 2018-03-01. ISBN 9789127138490
Köp direkt via din återförsäljare

Vi löser de allra flesta uppgifter som livet ställer oss inför med hjälp av omedvetna mentala processer, medan vårt medvetande tänkande bara omfattar en liten bråkdel av vår mentala aktivitet. I denna essä utforskar Tor Wennerberg, bland annat utifrån neurovetenskapliga forskningsrön, hur vårt omedvetna hjälper oss att orientera oss i och hantera vår tillvaro.


Författaren beskriver hur många psykiska symtom och problem kan förstås som det omedvetnas försök att lösa ett existentiellt dilemma. Han utgår bland annat från terapiformen Coherence Therapy. Bakom det som verkar vara ett meningslöst symtom som bara skapar lidande finns ofta en omedveten känslomässig sanning, ett ”vetande” som säger att symtomet är bättre att ha än att inte ha, att något ännu värre skulle inträffa om symtomet inte fanns.


Detta kan också beskrivas som en ”immunitet mot förändring”. På samma sätt som det biologiska immunförsvaret kan överreagera och angripa sådant som kroppen faktiskt behöver, kan också det psykologiska immunsystemet ”stöta bort” förändringar som skulle vara till gagn för oss. Likafullt är dess syfte hela tiden positivt, att skydda och försvara oss mot hot. Men om dessa omedvetna processer, den känslomässiga sanningen bakom ett symtom eller problem, lyfts upp i medvetandet kan ofta en väg öppnas till fördjupad självförståelse och förändring.