Utvecklingspsykologi ur GVTP

Varför utvecklas individer på så olika sätt? Vad kan anses normalt och finns det något som är normalt? Vilka är orsakerna bakom individuella skillnader?


Digitala utgåvor

Utvecklingspsykologi Utvecklingspsykologi
Utvecklingspsykologi
Utgivningsdatum 2015-06-03
ISBN 9789127145443
E-bok

Går det att avgöra vad som beror på arvet respektive miljön, och vad som beror på samverkan dem emellan? Utvecklingspsykologin har till uppgift dels att beskriva det som sker med en individ under hela livet, dels att förklara varför det blir som det blir. I det här kapitlet ges en sammanhängande beskrivning av den kognitiva, språkliga och socio-emotionella utvecklingen i samband med spädbarnstiden, förskoleåren, de tidiga skolåren, ungdomsåren och vuxenåren inklusive åldrandet.