Teamutveckling

I teori och praktik

Syftet med team är att lösa problem tillsammans. Vilka processer sätts igång då och vilka vägval ställs vi inför? Har teamets medlemmar samma mål eller olika? Vad är egentligen utveckling av teamarbete och hur sker den utvecklingen?

Tryckta utgåvor

Teamutveckling Kommande
Inbunden 300 sidor. 2019-01-12. ISBN 9789127147423
Köp direkt via din återförsäljare

Syftet med team är att lösa problem tillsammans. Vilka processer sätts igång då och vilka vägval ställs vi inför? Har teamets medlemmar samma mål eller olika? Vad är egentligen utveckling av teamarbete och hur sker den utvecklingen?

Gruppen eller teamet är den minsta formen för mänskligt umgänge, två eller flera personer som bildar ett system tillsammans. I detta umgänge uppstår olika processer och tillstånd: frågor om likheter och skillnader i status, ömsesidighet, hur information hanteras och beslut ska fattas, ledarskap samt vilka relationer vi skall ha till andra grupper.

I bokens första del beskrivs teori och forskning om vad team är, hur de blir till och utvecklas och varför de utvecklas som de gör (eller inte). Vikten av kontinuerlig delning och gemensam bearbetning av information som grund för teamutveckling belyses. Olika teoretiska modeller för teamutveckling som cykliska respektive fas-modeller presenteras och författarna undersöker hur de kan förstås tillsammans. Rollen som medlem i team samt ledarskap och följarskap diskuteras.

I bokens andra del beskrivs olika tillvägagångssätt och metoder för att analysera, diagnosticera och utveckla team. Författarna går igenom vad forskningen säger om effektiva interventioner i team. Att utveckla delade mentala modeller är exempelvis avgörande för teams framgång: att skapa korrekta och gemensamma bilder av sin situation, sina mål och sina arbetsprocesser via delning och bearbetning av information. Som avslutning undersöker de hur team kan utgöra miljöer för personlig utveckling.

Tack vare författarnas förankring och erfarenhet inom både akademin och arbetslivet kombineras teorier och forskning med praktiskt arbete kring utveckling av team på ett unikt och hjälpsamt sätt.

Teamutveckling i teori och praktik är skriven för alla som vill förstå grupprocesser och utveckla sitt eget eller andras team. Den är lämplig för både studerande och yrkesverksamma.