Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Socialt arbete, politik och professionalisering

Den historiska utvecklingen i USA och Sverige

Denna bok skildrar det sociala arbetets utveckling från slutet av 1800-talet och fram till 1900-talets slut i USA och Sverige. Författaren sätter utvecklingen i relation till den politiska och ekonomiska situationen under olika tidsskeden i respektive land. En sådan jämförelse ger en förståelse för det sociala arbetets plats i samhället, dess inbyggda motsättningar och svårigheterna att uppnå en klar identitet.

Läs mer...
Socialt arbete, politik och professionalisering Socialt arbete, politik och professionalisering
Socialt arbete, politik och professionalisering
Kartonnage

Socialt arbete, politik och professionalisering

Utkom 13 augusti 2001

Isbn
9789127083738
Typ
Kartonnage
Sidantal
352
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Denna bok skildrar det sociala arbetets utveckling från slutet av 1800-talet och fram till 1900-talets slut i USA och Sverige. Författaren sätter utvecklingen i relation till den politiska och ekonomiska situationen under olika tidsskeden i respektive land. En sådan jämförelse ger en förståelse för det sociala arbetets plats i samhället, dess inbyggda motsättningar och svårigheterna att uppnå en klar identitet.

Socialt arbete som yrkesverksamhet har i såväl Sverige som USA sina rötter i den filantropiska välgörenheten. Utvecklingen av socialt arbete i de båda länderna skiljer sig dock påtagligt, framför allt beroende på skillnader i politisk struktur och välfärdsstatens utformning. Stora olikheter finns också när det gäller det sociala arbetets professionalisering. Som ett sammanbindande tema i boken skildras utvecklingen av casework – den metod i socialt arbete som under lång tid var förknippad med professionalitet. Casework, som från början var själva kärnan i det sociala arbetet i USA, överfördes till Sverige på femtiotalet men kom aldrig att bli helt etablerad. I USA kom casework så småningom att utsättas för häftig kritik och försvann som begrepp efter närmare hundra år.

Många kvinnor har spelat en mycket betydelsefull roll inom socialt arbete. Författaren ägnar var sitt kapitel åt tre förgrundsgestalter: Mary Richmond och Bertha Reynolds från USA, och Marja Almqvist från Sverige.

Socialt arbete, politik och professionalisering riktar sig till studerande i socialt arbete, till yrkesverksamma liksom till forskare som vill veta mer om det sociala arbetets rötter och om en yrkeskårs strävan efter att vinna legitimitet.

Denna bok skildrar det sociala arbetets utveckling från slutet av 1800-talet och fram till 1900-talets slut i USA och Sverige. Författaren sätter utvecklingen i relation till den politiska och ekonomiska situationen under olika tidsskeden i respektive land. En sådan jämförelse ger en förståelse för det sociala arbetets plats i samhället, dess inbyggda motsättningar och svårigheterna att uppnå en klar identitet.

Socialt arbete som yrkesverksamhet har i såväl Sverige som USA sina rötter i den filantropiska välgörenheten. Utvecklingen av socialt arbete i de båda länderna skiljer sig dock påtagligt, framför allt beroende på skillnader i politisk struktur och välfärdsstatens utformning. Stora olikheter finns också när det gäller det sociala arbetets professionalisering. Som ett sammanbindande tema i boken skildras utvecklingen av casework – den metod i socialt arbete som under lång tid var förknippad med professionalitet. Casework, som från början var själva kärnan i det sociala arbetet i USA, överfördes till Sverige på femtiotalet men kom aldrig att bli helt etablerad. I USA kom casework så småningom att utsättas för häftig kritik och försvann som begrepp efter närmare hundra år.

Många kvinnor har spelat en mycket betydelsefull roll inom socialt arbete. Författaren ägnar var sitt kapitel åt tre förgrundsgestalter: Mary Richmond och Bertha Reynolds från USA, och Marja Almqvist från Sverige.

Socialt arbete, politik och professionalisering riktar sig till studerande i socialt arbete, till yrkesverksamma liksom till forskare som vill veta mer om det sociala arbetets rötter och om en yrkeskårs strävan efter att vinna legitimitet.