Socialt arbete, politik och professionalisering

Den historiska utvecklingen i USA och Sverige

"'Denna bok skildrar det sociala arbetets utveckling från slutet av 1800-talet och fram till 1900-talets slut i USA och Sverige. Författaren sätter utvecklingen i relation till den politiska och ekonomiska situationen under olika tidsskeden i respektive land. En sådan jämförelse ger en förståelse för det sociala arbetets plats i samhället

Tryckta utgåvor

Socialt arbete, politik och professionalisering Socialt arbete, politik och professionalisering
Socialt arbete, politik och professionalisering
Utgiven: 2001-08-13
352 Sidor
ISBN 9789127083738
Kartonnage
"'

Denna bok skildrar det sociala arbetets utveckling från slutet av 1800-talet och fram till 1900-talets slut i USA och Sverige. Författaren sätter utvecklingen i relation till den politiska och ekonomiska situationen under olika tidsskeden i respektive land. En sådan jämförelse ger en förståelse för det sociala arbetets plats i samhället