Så arbetar du med lärstilar

Den här boken är en utmärkt handbok för alla som vill börja arbeta med eller födjupa sig inom lärstilar. Den riktar sig till lärare och studerande i alla åldrar. Även ledare och utbildingssamordnare inom näringslivet och skolans värld har stor nytta av boken. Författarna är mycket kunniga inom sitt ämnesområde och har mångårig erfarenhet av att jobba med individer med vitt skilda lärstilar.


I...

Den här boken är en utmärkt handbok för alla som vill börja arbeta med eller födjupa sig inom lärstilar. Den riktar sig till lärare och studerande i alla åldrar. Även ledare och utbildingssamordnare inom näringslivet och skolans värld har stor nytta av boken. Författarna är mycket kunniga inom sitt ämnesområde och har mångårig erfarenhet av att jobba med individer med vitt skilda lärstilar.


Ibland är det lätt att lära sig något nytt. Det går helt enkelt bara rakt in! Men ganska ofta är det mycket svårare än så.

Om man känner till hur man själv fungerar när man ska lära sig något kommer man att lyckas mycket bättre. Det handlar om att få insikt om sin individuella lärstil, och förstå vilka inre och yttre faktorer som är viktiga i lärsituationen.