Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Relation och trauma

Hur bemöter man en människa som utsatts för sexuella övergrepp? Som hjälpare kan man känna sig hotad av det som offret berättar, av den erfarenhet som inte får berättas. Traumatiska upplevelser leder till allvarlig skada och livslångt lidande. Bristande förståelse från hjälparen kan medföra felbehandling och kränkande bemötande, till och med en retraumatisering av den redan utsatta.


Läs mer...
Relation och trauma Relation och trauma
Relation och trauma
E-bok (PDF)

Relation och trauma

Utkom 30 september 2009

Isbn
9789127092310
Typ
E-bok (PDF)
Du har nått den maximala köpsumman.
köp via

Andra intressanta titlar

Hur bemöter man en människa som utsatts för sexuella övergrepp? Som hjälpare kan man känna sig hotad av det som offret berättar, av den erfarenhet som inte får berättas. Traumatiska upplevelser leder till allvarlig skada och livslångt lidande. Bristande förståelse från hjälparen kan medföra felbehandling och kränkande bemötande, till och med en retraumatisering av den redan utsatta.

Karin Persson skildrar på ett personligt sätt, betydelsen av kunskap om den relation som uppstår mellan offer och hjälpare, en relation där det ursprungliga traumat kan återgestaltas. Boken vänder sig till alla inom vård, socialtjänst, polis, domstol etc. som möter människor som utsatts för traumatiska upplevelser. Boken kan också läsas av den som är överlevare av dessa erfarenheter, överlevare av övergrepp i tillitsrelationer.

Relation och trauma gavs ut första gången 1998. Den kommer nu ut på nytt då det visat sig att bokens användningsområde var vida större än den ursprungliga inriktningen. Tillitsbrott, förtroendesvek i nära relationer skapar stort lidande och kan inte betraktas som ett individuellt behandlingsproblem. Hjälpare i olika vård- och behandlingssammanhang möter en förstörelse som i sin omfattning faktiskt har karaktären av ett folkhälsoproblem, med stora kostnader för offer och samhälle.

Hur bemöter man en människa som utsatts för sexuella övergrepp? Som hjälpare kan man känna sig hotad av det som offret berättar, av den erfarenhet som inte får berättas. Traumatiska upplevelser leder till allvarlig skada och livslångt lidande. Bristande förståelse från hjälparen kan medföra felbehandling och kränkande bemötande, till och med en retraumatisering av den redan utsatta.

Karin Persson skildrar på ett personligt sätt, betydelsen av kunskap om den relation som uppstår mellan offer och hjälpare, en relation där det ursprungliga traumat kan återgestaltas. Boken vänder sig till alla inom vård, socialtjänst, polis, domstol etc. som möter människor som utsatts för traumatiska upplevelser. Boken kan också läsas av den som är överlevare av dessa erfarenheter, överlevare av övergrepp i tillitsrelationer.

Relation och trauma gavs ut första gången 1998. Den kommer nu ut på nytt då det visat sig att bokens användningsområde var vida större än den ursprungliga inriktningen. Tillitsbrott, förtroendesvek i nära relationer skapar stort lidande och kan inte betraktas som ett individuellt behandlingsproblem. Hjälpare i olika vård- och behandlingssammanhang möter en förstörelse som i sin omfattning faktiskt har karaktären av ett folkhälsoproblem, med stora kostnader för offer och samhälle.