Patientologi

Personcentrerad vård i teori och praktik

"'Som blivande sjuksköterska bör man redan tidigt i utbildningen få en förståelse för människors livsvärden och reaktioner på att bli akut

Tryckta utgåvor

Patientologi
Inbunden 230 sidor. 2012-07-23. ISBN 9789127131989
Köp direkt via din återförsäljare
"'

Som blivande sjuksköterska bör man redan tidigt i utbildningen få en förståelse för människors livsvärden och reaktioner på att bli akut