Ögonblickets psykologi

Om tid och förändring i psykoterapi och vardagsliv

"'När Daniel Stern 1985 publicerade Spädbarnets interpersonella värld inleddes en ny epok inom utvecklingspsykologin. Bland annat genom att använda videoinspelningar kunde han – ruta för ruta – visa på ett hittills aldrig uppmärksammat samspel mellan mor och barn. Fram växte en bild av ett ”kompetent” spädbarn Läs mer...
Ögonblickets psykologi Ögonblickets psykologi
Ögonblickets psykologi

Ögonblickets psykologi

Utkom 8 augusti 2005

Isbn
9789127107182
Typ
Inbunden
Sidantal
276
Du har nått den maximala köpsumman.
"'

När Daniel Stern 1985 publicerade Spädbarnets interpersonella värld inleddes en ny epok inom utvecklingspsykologin. Bland annat genom att använda videoinspelningar kunde han – ruta för ruta – visa på ett hittills aldrig uppmärksammat samspel mellan mor och barn. Fram växte en bild av ett ”kompetent” spädbarn