Ögonblickets psykologi

Om tid och förändring i psykoterapi och vardagsliv

"'När Daniel Stern 1985 publicerade Spädbarnets interpersonella värld inleddes en ny epok inom utvecklingspsykologin. Bland annat genom att använda videoinspelningar kunde han – ruta för ruta – visa på ett hittills aldrig uppmärksammat samspel mellan mor och barn. Fram växte en bild av ett ”kompetent” spädbarn

Tryckta utgåvor

Ögonblickets psykologi
Inbunden 276 sidor. 2005-08-08. ISBN 9789127107182
Köp direkt via din återförsäljare
"'

När Daniel Stern 1985 publicerade Spädbarnets interpersonella värld inleddes en ny epok inom utvecklingspsykologin. Bland annat genom att använda videoinspelningar kunde han – ruta för ruta – visa på ett hittills aldrig uppmärksammat samspel mellan mor och barn. Fram växte en bild av ett ”kompetent” spädbarn