Ögonblickets psykologi

Om tid och förändring i psykoterapi och vardagsliv

"'När Daniel Stern 1985 publicerade Spädbarnets interpersonella värld inleddes en ny epok inom utvecklingspsykologin. Bland annat genom att använda videoinspelningar kunde han – ruta för ruta – visa på ett hittills aldrig uppmärksammat samspel mellan mor och barn. Fram växte en bild av ett ”kompetent” spädbarn

Tryckta utgåvor

Ögonblickets psykologi Ögonblickets psykologi
Ögonblickets psykologi
Utgivningsdatum 2005-08-08
276 Sidor
ISBN 9789127107182
Inbunden
"'

När Daniel Stern 1985 publicerade Spädbarnets interpersonella värld inleddes en ny epok inom utvecklingspsykologin. Bland annat genom att använda videoinspelningar kunde han – ruta för ruta – visa på ett hittills aldrig uppmärksammat samspel mellan mor och barn. Fram växte en bild av ett ”kompetent” spädbarn