Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Motiverande samtal vid autism och ADHD

Personer med autism och adhd har ett annorlunda sätt att uppmärksamma och bearbeta information.  Vi som i vår yrkesroll möter dessa personer behöver kunna göra samtalen begripliga och relevanta. Här beskrivs två metoder som tillsammans ger goda förutsättningar för detta: Motiverande samtal (MI) och tydliggörande pedagogik.

Läs mer...
Motiverande samtal vid autism och ADHD Motiverande samtal vid autism och ADHD
Motiverande samtal vid autism och ADHD

Motiverande samtal vid autism och ADHD

Utkom 6 november 2015

ISBN
9789127141711
Typ
Häftad
Sidantal
208
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Personer med autism och adhd har ett annorlunda sätt att uppmärksamma och bearbeta information. Det är därför viktigt att vi som i vår yrkesroll möter dessa personer kan göra samtalen begripliga och relevanta. Vi behöver fånga upp personens styrkor, navigera runt svårigheter och fungera som sammanhangsförklarare.

Här beskrivs två metoder som tillsammans ger goda förutsättningar för meningsfulla möten: Motiverande samtal (MI) betonar klientens rätt till självbestämmande och väcker samtidigt lust till förändring. Tydliggörande pedagogik gör det som sker omkring oss begripligt och hanterbart.

Med många exempel och dialoger får du här vägledning i hur dessa samtalsverktyg kan användas och vävas ihop. Författarna beskriver också funktionsskillnader vid autism och adhd, samt vilka anpassningar du behöver göra i samtalen.

Denna handfasta samtalsguide är skriven för bland andra socionomer, skötare, personliga ombud, behandlingsassistenter, boendestödjare, handläggare, lärare, psykologer och läkare. De metoder som beskrivs kan med fördel användas vid rådgivning, stöd i vardagen, i skolan, utredningar och behandling.

Sagt om boken:

”En bok som handlar om samtal bör rikta ljuset mot den egna personen: –Vad kan jag göra för att tydliggöra och skapa tillit med mitt sätt att kommunicera? Denna bok gör just det. Många tydliga exempel ger förståelse för hur vi kan skapa bättre förutsättningar för stödjande och motiverande samtal. En bok för alla som i sitt arbete möter personer med funktionsskillnader.”
Ulrika Aspeflo, logoped,  föreläsare, kursledare och handledare inom NPF

"En bok som verkligen saknats! Den ger läsaren ökad begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i samtal och möten. Beskrivningar av funktionsskillnader och vad det får för konsekvenser ökar förståelse för varför vi behöver anpassa våra samtal. Boken ger också många konkreta tips på hur vi kan göra dessa anpassningar. Läs den och framför allt: praktisera innehållet!"
Nåkkve Balldin, socionom, handledare, föreläsare och utbildare inom NPF

"Det är inte alltid så att "samma språk" talas av personer med autism eller adhd och andra; vi tenderar att prata förbi varandra, missuppfatta och känna oss ömsesidigt missförstådda. Motiverande samtal vid autism och adhd är en föredömligt pedagogisk handbok som överbryggar språkförbistringen och bjuder på sammanhangsförståelse."
Susanne Bejerot Psykiater, professor vid Örebro universitet

Personer med autism och adhd har ett annorlunda sätt att uppmärksamma och bearbeta information. Det är därför viktigt att vi som i vår yrkesroll möter dessa personer kan göra samtalen begripliga och relevanta. Vi behöver fånga upp personens styrkor, navigera runt svårigheter och fungera som sammanhangsförklarare.

Här beskrivs två metoder som tillsammans ger goda förutsättningar för meningsfulla möten: Motiverande samtal (MI) betonar klientens rätt till självbestämmande och väcker samtidigt lust till förändring. Tydliggörande pedagogik gör det som sker omkring oss begripligt och hanterbart.

Med många exempel och dialoger får du här vägledning i hur dessa samtalsverktyg kan användas och vävas ihop. Författarna beskriver också funktionsskillnader vid autism och adhd, samt vilka anpassningar du behöver göra i samtalen.

Denna handfasta samtalsguide är skriven för bland andra socionomer, skötare, personliga ombud, behandlingsassistenter, boendestödjare, handläggare, lärare, psykologer och läkare. De metoder som beskrivs kan med fördel användas vid rådgivning, stöd i vardagen, i skolan, utredningar och behandling.

Sagt om boken:

”En bok som handlar om samtal bör rikta ljuset mot den egna personen: –Vad kan jag göra för att tydliggöra och skapa tillit med mitt sätt att kommunicera? Denna bok gör just det. Många tydliga exempel ger förståelse för hur vi kan skapa bättre förutsättningar för stödjande och motiverande samtal. En bok för alla som i sitt arbete möter personer med funktionsskillnader.”
Ulrika Aspeflo, logoped,  föreläsare, kursledare och handledare inom NPF

"En bok som verkligen saknats! Den ger läsaren ökad begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i samtal och möten. Beskrivningar av funktionsskillnader och vad det får för konsekvenser ökar förståelse för varför vi behöver anpassa våra samtal. Boken ger också många konkreta tips på hur vi kan göra dessa anpassningar. Läs den och framför allt: praktisera innehållet!"
Nåkkve Balldin, socionom, handledare, föreläsare och utbildare inom NPF

"Det är inte alltid så att "samma språk" talas av personer med autism eller adhd och andra; vi tenderar att prata förbi varandra, missuppfatta och känna oss ömsesidigt missförstådda. Motiverande samtal vid autism och adhd är en föredömligt pedagogisk handbok som överbryggar språkförbistringen och bjuder på sammanhangsförståelse."
Susanne Bejerot Psykiater, professor vid Örebro universitet