Lära kvinnor chefa män

Kvinnor måste lära sig att chefa. Annars får vi aldrig den förändring i arbetslivet som många hoppas på. Detta är en bok för kvinnor som vill – och skall – vara kvinnor samtidigt som de vill påverka och få inflytande och därmed makt.

Tryckta utgåvor

Lära kvinnor chefa män
Pocket 2009-01-05. ISBN 9789127118256
Köp direkt via din återförsäljare

Kvinnor måste lära sig att chefa. Annars får vi aldrig den förändring i arbetslivet som många hoppas på. Detta är en bok för kvinnor som vill – och skall – vara kvinnor samtidigt som de vill påverka och få inflytande och därmed makt.