Illustrerad farmakologi 1

Principer och tillämpningar (4:e utgåvan)

Läkemedel har en central plats för att förebygga och bota sjukdomar samt lindra symtom. Illustrerad farmakologi, som består av två volymer, ger grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i ämnet. 

Tryckta utgåvor

Illustrerad farmakologi 1 Illustrerad farmakologi 1
Illustrerad farmakologi 1
Utgiven: 2016-05-19
280 Sidor
ISBN 9789127142374
Inbunden
Provläs

Digitala utgåvor

Illustrerad farmakologi 1 Illustrerad farmakologi 1
Illustrerad farmakologi 1
Utgiven: 2011-01-01
275 Sidor
ISBN 9789127425255
E-bok

Läkemedel är centrala för att förebygga och behandla sjukdomar samt lindra symtom. Illustrerad farmakologi ger grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i ämnet. Tack vare den pedagogiska framställningen och många förklarande färgillustrationer har boken blivit ett standardverk för studerande på sjuksköterskeprogrammet. Den används även på andra utbildningar inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Verket är indelat i två volymer. Illustrerad farmakologi 1: Principer och tillämpningar redogör för hur läkemedel utövar sin effekt (farmakodynamik) och hur de omsätts i kroppen (farmakokinetik). I denna utgåva har avsnittet om läkemedelsgenomgångar utökats och omarbetats utifrån nya riktlinjer. Samtliga tabeller och exempel har också uppdaterats med aktuella registrerade eller rekommenderade läkemedel.

Den andra volymen, Illustrerad Farmakologi 2: Sjukdom och behandling, beskriver läkemedel och läkemedelsgrupper i relation till organsystem och sjukdomsgrupper. 

Till Illustrerad farmakologi hör webbplatsen www.nok.se/illustreradfarmakologi med instuderingsfrågor, bilder och viktiga källor. Webbplatsens innehåll har utökats och uppdaterats till utgivningen av den nya utgåvan av volym 1. 

Sagt om boken: 
Texten är utmärkt, välavvägd, välöversatt och anpassad till och moderniserad efter svenska förhållanden. /…/ Men, som titeln implicerar, största behållningen ligger i illustrationerna. I fullfärg, oftast enkla och schematiska, men väl använda didaktiska verktyg för förståelsen av ibland komplicerade sammanhang.
Christian Olsson, BTJ-häftet nr 16, 2016