Planerat underhållsarbete den 23/9 från ca kl. 22. Under tiden kommer du inte åt nok.se eller Mina sidor. Planned maintenance Sept 23rd from ca. 10 pm – there will be no access to nok.se or Mina sidor during maintenance.
Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Illustrerad farmakologi 1

Principer och tillämpningar (4:e utgåvan)

Läkemedel är centrala för att förebygga och behandla sjukdomar samt lindra symtom. Illustrerad farmakologi ger grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i ämnet. Tack vare den pedagogiska framställningen och många förklarande färgillustrationer har boken blivit ett standardverk för studerande på sjuksköterskeprogrammet.

Läs mer...
Illustrerad farmakologi 1 Illustrerad farmakologi 1
Illustrerad farmakologi 1

Illustrerad farmakologi 1

Utkom 19 maj 2016

Isbn
9789127142374
Typ
Inbunden
Sidantal
280
Du har nått den maximala köpsumman.
383 kr
Illustrerad farmakologi 1 Illustrerad farmakologi 1
Illustrerad farmakologi 1
Utkom 19 maj 2016
ISBN 9789127142374
383 kr
Illustrerad farmakologi 1
Illustrerad farmakologi 1
383 kr
Illustrerad farmakologi 1 Illustrerad farmakologi 1
Illustrerad farmakologi 1
Utkom 19 maj 2016
ISBN 9789127142374
383 kr
Illustrerad farmakologi 1
Illustrerad farmakologi 1
Ingen Författare
Illustrerad farmakologi 1
Illustrerad farmakologi 1

Andra intressanta titlar

Läkemedel är centrala för att förebygga och behandla sjukdomar samt lindra symtom. Illustrerad farmakologi ger grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i ämnet. Tack vare den pedagogiska framställningen och många förklarande färgillustrationer har boken blivit ett standardverk för studerande på sjuksköterskeprogrammet. Den används även på andra utbildningar inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Verket är indelat i två volymer. Illustrerad farmakologi 1: Principer och tillämpningar redogör för hur läkemedel utövar sin effekt (farmakodynamik) och hur de omsätts i kroppen (farmakokinetik). I denna utgåva har avsnittet om läkemedelsgenomgångar utökats och omarbetats utifrån nya riktlinjer. Samtliga tabeller och exempel har också uppdaterats med aktuella registrerade eller rekommenderade läkemedel.

Den andra volymen, Illustrerad Farmakologi 2: Sjukdom och behandling, beskriver läkemedel och läkemedelsgrupper i relation till organsystem och sjukdomsgrupper. 

Se gärna bokens extramaterial med instuderingsfrågor, bilder och viktiga källor.

"Texten är utmärkt, välavvägd, välöversatt och anpassad till och moderniserad efter svenska förhållanden. /…/ Men, som titeln implicerar, största behållningen ligger i illustrationerna. I fullfärg, oftast enkla och schematiska, men väl använda didaktiska verktyg för förståelsen av ibland komplicerade sammanhang."
Christian Olsson, BTJ-häftet nr 16, 2016