Grupprocesser

Om inlärning och samarbete i grupper

"'Vad är det som gör att grupprocesser är så betydelsefulla faktorer i våra liv? Det närliggande svaret är att vi föds in i en grupp

Tryckta utgåvor

Grupprocesser
Häftad 328 sidor. 1997-01-01. ISBN 9789127077034
Köp direkt via din återförsäljare
"'

Vad är det som gör att grupprocesser är så betydelsefulla faktorer i våra liv? Det närliggande svaret är att vi föds in i en grupp