Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Emotionell bearbetning vid PTSD

Terapeutmanual vid traumafokuserad KBT

Prolonged Exposure Therapy är den metod som har starkast empiriskt stöd vid behandling av posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, och som uppvisat lika bra resultat i klinisk verksamhet som i forskningsstudier.

Läs mer...
Emotionell bearbetning vid PTSD Emotionell bearbetning vid PTSD
Emotionell bearbetning vid PTSD
Kartonnage

Emotionell bearbetning vid PTSD

Utkom 4 februari 2013

Isbn
9789127133150
Typ
Kartonnage
Sidantal
150
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Prolonged Exposure Therapy är den metod som har starkast empiriskt stöd vid behandling av posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, och som uppvisat lika bra resultat i klinisk verksamhet som i forskningsstudier.

Denna pedagogiska manual innehåller alla verktyg terapeuter behöver för att kompetent kunna utföra behandlingsprogrammet. Bedömningsskalor, information om PTSD, noggranna sessionsupplägg, hemuppgifter och material om allians och andningsteknik ingår. Syftet är att steg för steg hjälpa klienten att gradvis närma sig minnen och yttre situationer som förknippas med traumat, och återfinna trygghet i livet. Till manualen hör en arbetsbok för klienter.

Manualen riktar sig till KBT-terapeuter som arbetar med behandling av PTSD. Emotionell bearbetning vid PTSD används tillsammans med arbetsboken Ta tillbaka ditt liv.

Prolonged Exposure Therapy är den metod som har starkast empiriskt stöd vid behandling av posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, och som uppvisat lika bra resultat i klinisk verksamhet som i forskningsstudier.

Denna pedagogiska manual innehåller alla verktyg terapeuter behöver för att kompetent kunna utföra behandlingsprogrammet. Bedömningsskalor, information om PTSD, noggranna sessionsupplägg, hemuppgifter och material om allians och andningsteknik ingår. Syftet är att steg för steg hjälpa klienten att gradvis närma sig minnen och yttre situationer som förknippas med traumat, och återfinna trygghet i livet. Till manualen hör en arbetsbok för klienter.

Manualen riktar sig till KBT-terapeuter som arbetar med behandling av PTSD. Emotionell bearbetning vid PTSD används tillsammans med arbetsboken Ta tillbaka ditt liv.