Att ha eller att vara?

Att ha eller att vara? är en modern klassiker. Boken är en personlig och sammanfattande redovisning av Erich Fromms tes att mänsklighetens överlevande inte bara beror på nödvändiga förändringar i samhället utan också på en radikal förändring av människans livsattityder och personliga förhållningssätt.

Läs mer...
Att ha eller att vara? Att ha eller att vara?
Att ha eller att vara?

Att ha eller att vara?

Utkom 31 juli 2006

Isbn
9789127096622
Typ
Häftad
Sidantal
252
Du har nått den maximala köpsumman.

Att ha eller att vara? är en modern klassiker. Boken är en personlig och sammanfattande redovisning av Erich Fromms tes att mänsklighetens överlevande inte bara beror på nödvändiga förändringar i samhället utan också på en radikal förändring av människans livsattityder och personliga förhållningssätt.

Att ha och att vara? är två skilda livsformer. Att ha innebär ägande och leder till försvar, våld och aggression. Att vara kräver oberoende, frihet, mänsklig mognad och kritiskt förnuft. Kärlek ligger inte inom ägandets utan inom varandets livsform.

Den tysk-amerikanske psykoanalytikern Erich Fromm blev tidigt influerad av marxismen och vände sig mot den freudianska psykoanalysens starka biologiska förankring. 1934 flyttade han till USA och förenade sig med de s.k. neofreudianerna, främst Karen Horney och Harry Stack Sullivan.

Översättning Ingeborg Löfgren

Boken ingår i serien Natur och Kulturs psykologiklassiker.

Erich Fromm (1900–1980), psykolog, samhällsteoretiker och filosof. Född och uppvuxen i Tyskland emigrerade han 1934 till USA. Av Fromm har Natur och Kultur även utgivit Det glömda språket, Flykten från friheten, Konsten att lyssna och Kärlekens konst.