Anknytning i förskolan

Vikten av trygghet för lek och lärande

Anknytning i förskolan visar att trygga relationer är en förutsättning för lärande, särskilt för små barn. Barn som utvecklat en trygg anknytning till minst en vuxen på förskolan litar på att de blir tröstade när behov uppstår – de kan då slappna av och ägna sig åt lek och utforskande. Boken ger en grund i anknytningsteori och visar hur kunskapen kan användas i förskolans vardag.


Tryckta utgåvor

Anknytning i förskolan Anknytning i förskolan
Anknytning i förskolan
Utgivningsdatum 2012-08-20
312 Sidor
ISBN 9789127133129
Inbunden
Provläs

Anknytning i förskolan är en bok som visar att trygga relationer är en förutsättning för lärande, särskilt för små barn. Barn som utvecklat en trygg anknytning till minst en vuxen på förskolan litar på att de blir tröstade när behov uppstår – de kan då slappna av och ägna sig åt lek och utforskande.

Denna bok ger en grund i anknytningsteori och författarna visar med många exempel hur denna kunskap kan användas i förskolans vardag: vid inskolning, hämtning, samling, lek och vila.

Anknytning i förskolan är skriven för blivande och verksamma förskollärare och pedagoger som arbetar med de yngsta barnen i förskolan.