Språkstimulering Del 2: Aktiviteter och åtgärder i förskoleåldern

Tal och skrift i förskoleåldern

Språkstimulering del 2 visar på det samband som finns mellan barns tal- och skrivutveckling. Utifrån utvecklingspsykologiska och didaktiska teorier framhåller hon betydelsen av ett tidigt förebyggande arbetssätt. .


Tryckta utgåvor

Språkstimulering Del 2: Aktiviteter och åtgärder i förskoleåldern Språkstimulering Del 2: Aktiviteter och åtgärder i förskoleåldern
Språkstimulering Del 2: Aktiviteter och åtgärder i förskoleåldern
Utgivningsdatum 2006-02-15
272 Sidor
ISBN 9789127722811
Häftad

Bente Eriksen Hagtvet, professor i specialpedagogik vid Oslo universitet, visar i boken Språkstimulering del 2 på det samband som finns mellan barns tal- och skrivutveckling. Utifrån utvecklingspsykologiska och didaktiska teorier framhåller hon betydelsen av ett tidigt förebyggande arbetssätt. Genom att tillrättalägga och skapa goda miljöer för barns lärande – fria från misslyckanden – skapar den goda och engagerade pedagogen förutsättningar för att öka barnens kompetens och deras motivation för att utveckla sitt lärande.

De tidiga åren lägger grunden för fortsatt lärande; de fem första åren är pedagogiskt "gyllene" år. Böckerna visar på betydelsen av tidig och medveten språkstimulering genom lek. Del 1, Tal och skrift i förskoleåldern, är mer teoretisk medan del 2, Aktiviteter och åtgärder i förskolan, innehåller mer förslag till arbetssätt.

Boken Språkstimulering består av två delar och ingår i Lärare Lär-serien, som inspirerar, väcker debatt och för ut aktuell forskning inom pedagogik och lärande.