Språka samman

Språkutvecklande samtal i klassrummet diskuteras i denna reviderade utgåva av Språka samman, där nyare forskning, framför allt svensk, har tillförts. 

 


Tryckta utgåvor

Språka samman Språka samman
Språka samman
Utgivningsdatum 2005-08-16
256 Sidor
ISBN 9789127504967
Häftad

Språkutvecklande samtal i klassrummet diskuteras i denna reviderade utgåva där nyare forskning, framför allt svensk, har tillförts. Referenslistan är uppdaterad med nyutkommen litteratur.

Boken ingår i Lärare Lär-serien som inspirerar, väcker debatt och för ut aktuell forskning inom pedagogik och lärande.

Sagt om boken:

Lindbergs bok utgör ett exempel på populär- vetenskap av bästa sort, en välskriven och väldisponerad, lågmält resonerande text…
Tidskriften KOM

...en bok som utförligt och kunnigt ger en översikt över aktuell forskning om samtal och interaktion.” ”Läraren får tillfälle att tänka över hur man på bästa sätt kan organisera undervisningen så att den ger god effekt och eleverna blir aktivt medverkande. 
Lärarnas Tidning