Specialpedagogik och funktionshinder

I varje skolklass finns elever med olika förutsättningar och behov – därför är det angeläget att alla lärare har kunskap om specialpedagogik och funktionshinder. Specialpedagogik och funktionshinder är en gedigen grundbok som belyser de vanligaste funktionsnedsättningarna ur ett pedagogiskt perspektiv med utgångspunkt i lärares yrkesroll. 


Tryckta utgåvor

Specialpedagogik och funktionshinder Specialpedagogik och funktionshinder
Specialpedagogik och funktionshinder
Utgivningsdatum 2011-08-22
339 Sidor
ISBN 9789127120204
Inbunden
Provläs

I varje skolklass finns elever med olika förutsättningar och behov – därför är det angeläget att alla lärare har kunskap om specialpedagogik och funktionshinder. Specialpedagogik och funktionshinder är en gedigen grundbok som belyser de vanligaste funktionsnedsättningarna ur ett pedagogiskt perspektiv med utgångspunkt i lärares yrkesroll. I olika kapitel behandlas utvecklingsstörning, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (ADHD, Aspergers syndrom, autism, koncentrationssvårigheter m.fl.), fysiska funktionsnedsättningar samt läs-, skriv- och matematiksvårigheter. Här finns rikligt med återkoppling till den pedagogiska praktiken samt tillgång till förklaringsmodeller för att hantera situationer som uppstår i vardagen.

Specialpedagogik och funktionshinder är det vinnande bidraget i Natur & Kulturs manustävling i pedagogik 2010. Så här skriver juryn i sitt utlåtande: ”Specialpedagogik och funktionshinder är ett gediget, balanserat och forskningsanknutet verk som bottnar i solida erfarenheter. Författarna har valt att behandla ett område som är angeläget för alla blivande lärare. På ett sakligt och engagerat sätt lyckas de förmedla de grundläggande kunskaper inom området som krävs för att kunna se och möta olika elevers behov i en inkluderande lärmiljö.”