Perspektiv på transspråkande

Antologin Perspektiv på transspråkande breddar och fördjupar kunskapen om transspråkande och visar på dess stora potential att främja flerspråkiga elevers kunskaps- och identitetsutveckling. Inom olika språkliga sammanhang som exempelvis där minoritetsspråk och teckenspråk används presenteras forskning som ger oss viktiga pedagogiska perspektiv gällande transspråkande i skolvardagen.

Tryckta utgåvor

Perspektiv på transspråkande Kommande
Häftad 250 sidor. 2019-05-30. ISBN 9789127823211
Köp direkt via din återförsäljare

Vilka föreställningar om språk uttrycks i din undervisning? Vad innebär arbete med transspråkande för social rättvisa? Hur synliggörs transspråkande inom olika utbildningssammanhang?

Antologin Perspektiv på transspråkande breddar och fördjupar kunskapen om transspråkande och visar på dess stora potential att främja flerspråkiga elevers kunskaps- och identitetsutveckling. Från förskole- till högskolenivå och inom olika språkliga sammanhang som exempelvis där minoritetsspråk och teckenspråk används presenteras forskning som ger oss viktiga pedagogiska perspektiv gällande transspråkande i skolvardagen.

Perspektiv på transspråkande vänder sig till dig – forskare, student på avancerad nivå, lärare, skolledare eller lärarutbildare – som vill fördjupa och vidga dina kunskaper om språklig mångfald och transspråkande.

Antologins författare är verksamma på lärosäten i Europa och Nordamerika.