Lärande, skola, bildning

Grundbok för lärare (4:e utgåvan)

Lärande, skola, bildning är en gedigen grundbok som belyser skolans historia och framväxt, samt ger en fördjupad inblick i det som idag utgör det svenska skolsystemet. I denna fjärde utgåva av antologin har samtliga kapitel uppdaterats och ett kapitel om utbildningssociologi tillkommit.

Tryckta utgåvor

Lärande, skola, bildning Lärande, skola, bildning
Lärande, skola, bildning
Utgiven: 2017-08-22
770 Sidor
ISBN 9789127818408
Häftad
Provläs

Lärande, skola, bildning är en gedigen grundbok som belyser skolans historia och framväxt, samt ger en fördjupad inblick i det som idag utgör det svenska skolsystemet.

I denna fjärde utgåva av antologin har samtliga kapitel uppdaterats och ett kapitel om utbildningssociologi tillkommit. 

Antologin är indelad i fem sektioner:

  • Skolan formas och blir till.

  • Lärande, undervisning och elevers utbildning.

  • Utbildning och den kulturella reproduktionen.

  • Utvärdering, bedömning och resultat.

  • Politisk styrning och skolans förändring.

I boken medverkar 19 författare från flera universitet. Den är i första hand avsedd för studerande på lärarutbildningen och för yrkesverksamma lärare, men vänder sig även till alla som vill veta mer om vår skola.