Kollegial effektivitet

I boken Kollegial effektivitet undersöker forskaren Jenni Donohoo fenomenet kollegial effektivitet från flera håll. Boken innehåller protokoll, modeller och frågor som fungerar som stödstrukturer i lärares, skolledares och rektorers arbete med kollegialt lärande. 

 


Tryckta utgåvor

Kollegial effektivitet Kollegial effektivitet
Kollegial effektivitet Kommande
Utgivningsdatum 2019-10-18
160 Sidor
ISBN 9789127826847
Häftad

Ett kollegialt lärande behöver inte alltid vara effektivt, i betydelsen att det innebär en positiv påverkan på elevers studiepresentationer. Det tar boken Kollegial effektivitet av Jenni Donohoo fasta på och undersöker fenomenet kollegial effektivitet från flera håll. Hur det kan förstås, vilka konsekvenser det innebär och inte minst hur det uppnås praktiskt via professionellt lärande och undersökande cykler. Boken innehåller en rad protokoll, modeller och frågor som kan fungera som stödstrukturer i detta arbete.

Kollegial effektivitet vänder sig till verksamma lärare, rektorer och skolledare som vill utveckla det kollegiala lärandet fullt ut.