Kollegial effektivitet

Ett kollegialt lärande behöver inte alltid vara effektivt, i betydelsen att det innebär en positiv påverkan på elevers studiepresentationer. Det tar den här boken fasta på och undersöker fenomenet kollegial effektivitet från flera håll.


Tryckta utgåvor

Kollegial effektivitet Kollegial effektivitet
Kollegial effektivitet Kommande
Utgivningsdatum 2019-10-18
160 Sidor
ISBN 9789127826847
Häftad

Ett kollegialt lärande behöver inte alltid vara effektivt, i betydelsen att det innebär en positiv påverkan på elevers studiepresentationer. Det tar den här boken fasta på och undersöker fenomenet kollegial effektivitet från flera håll. Hur det kan förstås, vilka konsekvenser det innebär och inte minst hur det uppnås praktiskt via professionellt lärande och undersökande cykler. Det bjuds också på en rad protokoll, modeller och frågor som kan fungera som stödstrukturer i detta arbete. Boken vänder sig till verksamma lärare, rektorer och skolledare som vill utveckla det kollegiala lärandet fullt ut.