Ingen blir nazist över en natt

Om hur skolan kan möta intoleranta elever

Ingen blir nazist över en natt. Frågan är hur vi kan lära oss se mönster i ungdomars agerande så att vi kan ta antidemokratiska yttringar på allvar. Christer Mattson fick uppgiften att utarbeta en framgångsrik metod för att arbeta med elevgrupper som kränker och stör i skolan.


Metoden bygger på att först förstå vilka drivkrafter som ligger bakom ett rasistiskt och främlingsfientligt beteende,...

Tryckta utgåvor

Ingen blir nazist över en natt
Häftad 160 sidor. 2008-09-24. ISBN 9789127415478
Köp direkt via din återförsäljare

Ingen blir nazist över en natt. Frågan är hur vi kan lära oss se mönster i ungdomars agerande så att vi kan ta antidemokratiska yttringar på allvar. Christer Mattson fick uppgiften att utarbeta en framgångsrik metod för att arbeta med elevgrupper som kränker och stör i skolan.


Metoden bygger på att först förstå vilka drivkrafter som ligger bakom ett rasistiskt och främlingsfientligt beteende, för att därefter kunna möta eleven, med dialog och kraftfulla pedagogiska insatser. Tanken är att dessa elever skall få möjlighet att ta avstånd från sina idéer och handlingar genom att delta i en frivillig attraktiv utbildning och integreras i den vanliga demokratiska skolgemenskapen.