Individ, skola och samhälle

Utbildningsfilosofiska texter

I antologin Individ, skola och samhälle, 4:e utgåvan av John Dewey har de mest betydelsefulla och åberopade korta texterna förts samman till en bok för lärarutbildningen och kurser inom pedagogoik. För urvalet och kommentarerna svarar professor Sven Hartman och professor Ulf P. Lundgren. 

Tryckta utgåvor

Individ, skola och samhälle
Inbunden 224 sidor. 2004-05-07. ISBN 9789127097995
Köp direkt via din återförsäljare

 

John Dewey (1859–1952) brukar anges som det främsta namnet inom amerikansk filosofi. Han arbetade också mycket med utbildningsfilosofiska frågor. Hans pedagogiska texter lade den teoretiska grunden för arbetet med att finna praktiska lösningar på 1900-talets pedagogiska problem. Dewey kallas ibland för den progressiva pedagogikens fader, men det vore kanske riktigare att kalla honom för den reflekterade pedagogikens viktigaste filosof.

De flesta pedagogiska riktningar har de senaste hundra åren på något sätt knutit an till hans texter. Under senare år har intresset för hans filosofi ökat över hela världen och är i dag större än någonsin. Han hävdade konsekvent att allt praktiskt pedagogiskt arbete hade sin teori och all pedagogisk teori borde prövas i praktisk pedagogik.

John Deweys namn finns med i alla filosofiska och pedagogiska handböcker, men det är kanske inte så många som har kommit i direktkontakt med hans egna texter. I antologin Individ, skola och samhälle har de mest betydelsefulla och åberopade korta texterna förts samman till en bok. För urvalet och kommentarerna svarar professor Sven Hartman och professor Ulf P. Lundgren. I denna fjärde utgåva har kommentarerna uppdaterats och boken har kompletterats med en ytterligare uppsats av John Dewey (50 sidor).

Antologin Individ, skola och samhälle är avsedd för lärarutbildningen och kurser i pedagogik. Översättning Ros Mari Hartman, Sven Hartman, Alf Ahlberg