Förskoleklassens didaktik

Möjligheter och utmaningar (2:a utgåvan)

Förskoleklassens didaktik knyts en didaktisk bro mellan förskola och skola. Hos sexåringar av i dag framträder både en begynnande läs- och skrivförmåga och en matematisk förmåga. För att barnen ska fortsätta att utveckla dessa förmågor i förskoleklassen behöver läraren känna till det centrala innehållet inom dessa ämnesområden. 

Tryckta utgåvor

Förskoleklassens didaktik
Häftad 208 sidor. 2012-09-03. ISBN 9789127132429
Köp direkt via din återförsäljare
Förskoleklassens didaktik Kommande
Häftad 208 sidor. 2019-01-12. ISBN 9789127824645
Köp direkt via din återförsäljare

Förskoleklassen är på många sätt ett gränsland i dagens skola. Att undervisa inom denna skolform innebär bland annat att fritt kunna planera innehållet och undervisningen. Detta kan bli till ett dilemma i de fall då riktlinjer saknas för vad undervisningen ska innehålla.

I Förskoleklassens didaktik knyts en didaktisk bro mellan förskola och skola. Hos sexåringar av i dag framträder både en begynnande läs- och skrivförmåga och en matematisk förmåga. För att barnen ska fortsätta att utveckla dessa förmågor i förskoleklassen behöver läraren känna till det centrala innehållet inom dessa ämnesområden. Först då kan de styra arbetet i rätt riktning. Inledningsvis ges teoretiska perspektiv på bland annat lek och lärande, vilket vävs samman med verksamhetsknutna exempel där kopplingar görs till svensk- och matematikämnets didaktik.

I bokens avslutande del tas avstamp i läroplanerna för förskola och skola vilket mynnar ut i ett resonemang kring konkreta innehållsaktiviteter och riktlinjer kopplade till svenska och matematik i förskoleklass.