Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund

Den här boken hjälper både blivande och verksamma förskollärare hur man bäst arbetar med digitala verktyg och digital kompetens i förskolan. 

Tryckta utgåvor

Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund
Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund Kommande
Utgiven: 2019-04-05
300 Sidor
ISBN 9789127824331
Inbunden

I förskolans nya läroplan, som gäller från och med 1 juli 2019, förstärks mål och riktlinjer kring digital kompetens. Den här boken hjälper både blivande och verksamma förskollärare hur man bäst arbetar med digitala verktyg och digital kompetens i förskolan. Med praktiknära forskning tas ett tvärvetenskapligt grepp om digitaliseringen och såväl goda förebilder som kritiska resonemang illustreras. Kapitlen går igenom bland annat programmering, adaptiva digitala lärspel, artificiell intelligens och virtual reality, men även mångfald, flersprå­kighet, jämställdhet och föräldrasamverkan i förhållande till digitalisering.

Boken är heltäckande inom området med mängder av konkreta hållpunkter för förskolläraren att på ett verksamhetsnära sätt orientera sig i, och förhålla sig till, den digitala världen.

Susanne Kjällander är universitetslektor i förskoledidaktik vid Institutionen för barn- och ungdom­svetenskap (BUV) vid Stockholms Universitet där hon forskat om förskolebarns lärande i många år. Bim Riddersporre är universitetslektor i psykologi med utbildningsvetenskaplig inriktning, leg. psykolog, leg. logoped och arbetar vid institutionen för Skolutveckling och ledarskap (SOL), Mal­mö universitet.