Bildning och praktisk klokhet

I skola och undervisning

Bildning och praktisk klokhet handlar om hur man konkret kan gestalta undervisning så att den blir bildningsorienterad, ur betydelsen att sätta ord på det kloka i lärares umgänge med elever och kollegor för att på så sätt utveckla klokheten vidare och dela med sig av den. Lärda tänkare som Aristoteles, Platon och Goethe utgör grunden för bokens teoretiska ramverk.   

Tryckta utgåvor

Bildning och praktisk klokhet Bildning och praktisk klokhet
Bildning och praktisk klokhet Kommande
Utgiven: 2019-03-30
200 Sidor
ISBN 9789127823969
Häftad

Bildning och praktisk klokhet handlar om hur man konkret kan gestalta undervisning så att den blir bildningsorienterad, ur betydelsen att sätta ord på det kloka i lärares umgänge med elever och kollegor för att på så sätt utveckla klokheten vidare och dela med sig av den. Lärda tänkare som Aristoteles, Platon och Goethe utgör grunden för bokens teoretiska ramverk.   

Författaren har under årens lopp samlat in ett flertal berättelser där lärare och elever beskriver situationer de upplevt som särskilt meningsfulla, kloka och berikande. Det handlar bland annat om lärare som aldrig gett upp, teaterpjäser som fick även de hårdaste eleverna att mjukna och konfliktlösning på barnens egna villkor.

I slutändan så är det som att läraryrket får nyvunnen respekt och ett nytt skimmer. Boken gör läsaren klokare – och till en bättre lärare.

Ruhi Tyson är fil.dr i pedagogik vid Stockholms universitet. Förutom en akademisk utbildningsbakgrund har han även en hantverkspraktisk utbildningsbakgrund i bokbindning. Erfarenheterna av det praktiska arbetet och verkstadsmiljön har på ett avgörande sätt påverkat hans akademiska studier. Dessa har också bidragit till att utveckla förutsättningarna för det praktiska lärandet.