Barnets rätt till respekt

Av Janusz Korczak. Översatt av Ros Mari Hartman

Den världsberömde läkaren Janusz Korczak (1878 – 1942) hade ett mycket modernt synsätt på barn. I denna älskade och ständigt aktuella klassiker Barnets rätt till respekt skriver han om hur det skulle kunna vara om vi såg på det lilla barnet som en unik individ värd vår respekt.

Tryckta utgåvor

Barnets rätt till respekt
Häftad 109 sidor. 2011-04-04. ISBN 9789127132054
Köp direkt via din återförsäljare

Digitala utgåvor

Barnets rätt till respekt
E-bok 2009-09-30. ISBN 9789127094512
Köp direkt via din återförsäljare

Den världsberömde läkaren Janusz Korczak (1878 – 1942) hade ett mycket modernt synsätt på barn. I denna älskade och ständigt aktuella klassiker Barnets rätt till respekt skriver han om hur det skulle kunna vara om vi såg på det lilla barnet som en unik individ värd vår respekt.

FN:s konvention om barnets rättigheter har idag fått allt större betydelse i utbildning och samhälle och därmed har Korczaks bok också fått en särskild aktualitet.

Från vår tidigaste barndom har vi lärt oss att det som är stort är mera värt än det som är litet.
Ur boken Barnets rätt till respekt