Vetenskapsfestivalen i Göteborg

Totalt deltog 21 100 barn/elever och lärare på Vetenskapsfestivalen i Göteborg 2018 och totalt deltog cirka 70 000 personer i festivalens olika evenemang. Natur & Kultur ger festivalen ett ekonomiskt stöd eftersom de lyckas göra vetenskap till något kul och spännande. Det tycker vi är bra!

Varje år sedan 1997 skapar internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg en mötesplats för kunskap, inspiration och nya perspektiv. Vetenskapsfestivalen älskar att presentera vetenskap på kreativa och oväntade sätt.  I år äger den rum under de två första veckorna i april. 

Natur & Kultur delar ut det populärvetenskapliga priset på Vetenskapsfestivalen öppningsceremoni.

Läs mer om Vetenskapsfestivalen