Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

VoxUkraine

VoxUkraine är ett webbforum och internationellt nätverk som ökar utbildningsnivån och belyser ekonomiska frågor i Ukraina. Målet är att motverka korruption och politisk propaganda.

Verksamheten har som huvudsyfte att öka kvalitén på ukrainsk medierapportering, vilken präglas av allt för mycket faktafel, brist på källkontroll, politisk infiltration och propaganda. Verksamheten har bland annat stöttat  webbforum och internationellt nätverk samt ökat utbildningsnivån kring hur man bäst belyser ekonomiska frågor i Ukraina.

Stödet ges direkt till VoxUkraine, men med rådgivning av Stockholm Institute of Transition Economics på Handelshögskolan i Stockholm (SITE).