VoxUkraine

VoxUkraine är ett webbforum och internationellt nätverk som ökar utbildningsnivån och belyser ekonomiska frågor i Ukraina. Målet är att motverka korruption och politisk propaganda.

Den huvudsakliga kontakten med VoxUkraine går genom Stockholm Institute of Tansition Economics (SITE) på Handelshögskolan.

https://voxukraine.org/en/