#Vimåsteprata - ett demokratiinitiativ

Demokratiinitiativet #Vimåsteprata ligger helt i linje med stiftelsen Natur & Kulturs urkund. Studieförbunden och folkhögskolorna driver projektet.

#ViMåstePrata startades av Hédi Fried, Kristina Persson och Sverker Sörlin, som oroade sig över att demokratin var i fara. De vände sig till folkbildningen för att kraftsamla. De tio studieförbunden och Sveriges 150 folkhögskolor gick med för att uppmärksamma folkbildningens viktiga roll som demokratibyggare.

Genom initiativet erbjuds studieförbund och folkhögskolor en Handbok för demokrater och möjliga möten med 120 demokratitalare som är beredda att resa runt i landet och samtala om demokrati. Stiftelsen Natur & Kultur ger ett stöd som möjliggör för författare att engageras i dessa möten. 

Mer information om projektet och om var möten äger rum.

 Ett tips! Boka en demokratitalare på länken ovan.

Hur påverkas demokratin av hatspråk? 

Handbok för demokrater

Handbok för demokrater. Hur gör en enskild människa för att skydda demokratin?
Redaktörer: Elisabeth Åsbrink, Sverker Sörlin och Ola Larsmo.

Demokratin kan tyckas vara lika självklar som att andas. Men de senaste årens auktoritära rörelser i länder nära oss och längre bort har visat att den snabbt kan relativiseras och nedvärderas, hotas till livet kort och gott. Det gäller också här. 

Läs mer