Tjejers rätt i samhället (TRIS)

Hedersrelaterade normer och värderingar utsätter barn och vuxna för våld och förtryck och hindrar dem från att skapa ett självvalt liv. Individer hamnar utanför samhällets arenor och det bildas parallella samhällen som bryter mot de demokratiska principerna och svensk lagstiftning. Vi stödjer TRIS i arbetet med att skapa en mer jämställd möjlighet till sitt eget liv.

Tjejers Rätt i Samhället (TRIS) är en ideell förening som arbetar mot ett integrerat och jämställt Sverige fritt från hedersnormer, begränsningar, förtryck och våld där individer, barn som vuxna, utifrån egen kapacitet och förmåga kan välja sitt eget liv och sin egen framtid.

Stiftelsen Natur & Kultur ger främst stöd till kultur som metod för integration genom kulturupplevelser. TRIS erbjuder en trygg arena fri från hedersnormer och begränsningar där individer, barn som vuxna, får tillgång till verktyg som möjliggör självvalda erfarenheter och syftet är att bland annat kulturaktiviteterna ska ge målgruppenstörre möjligheter att hitta sin plats i majoritetssamhället.

TRIS arbetar både akut och förebyggande med bland annat läxhjälp, sportaktiviteter och samtalsterapi och har ett skyddat boende för individer som lever i hederskontext. De bedriver även ett påverkansarbete. 

https://www.tris.se/

Ibland vill jag ha lite mer tid för läxhjälp utöver tisdag och onsdag, Kanske tre timmar på lördagen? Då slipper man komma trött. Men det kanske inte skulle vara så många som skulle komma då? Önskar också mer aktiviteter: teater, film, fotboll och simning som man aldrig går på. Exempelvis kostar det 80 kr att simma, om TRIS kunde hjälpa till så att vi får betala hälften skulle det betyda mycket. Deltagare i TRIS aktiviteter