Tjejer i förening

Några av ledarna i Tjejer i förening som är verksamma i Malmö.

Tjejer i förening är aktiva i Rosengård och delaktiga i att utveckla, delta i och ständigt förbättra fritidsverksamheter för barn i hela Malmö. Organisationen utbildar och engagerar unga ledare i frågor om mänskliga rättigheter och de erbjuder bland annat workshops i jämställdhet.

Tjejer i förening når ut till familjer med ungdomar som idag exkluderas från aktiviteter och genom att utbilda i jämställdhet och skapa en trygg miljö gör de stor skillnad för enskilda individer. 

Följ Tjejer i förening på Instagram och se vad de gör!

Vi tycker att Tjejer i förening bidrar till ett inkluderande och humanare samhälle och bidrar därför med ett verksamhetsstöd under tre år.

I en värld där sociala konstruktioner inskränker tjejers utrymme och hotar deras val och möjligheter att vara aktiv på sina villkor, behövs förebilder som visar vägen. Hyrije Matarova, verksamhetsansvarig Tjejer i Förening.