Raoul Wallenberg Academy

Raoul Wallenberg Academys pedagogiska program Kuben ger kunskap i mänskliga rättigheter, mänskliga skyldigheter och civilkurage. Det tycker vi är viktigt!

Kubmetoden består av 30 svarta kuber i stål, en för varje mänsklig rättighet, som skickas till utvalda skolor runt om i Sverige där de fylls med eleveras arbeten. Stiftelsen Natur & Kultur ger stöd till programmet genom att bidra till skolornas anmälingsavgifter så att de skolor som vill kan medverka. Kubprojektet som främjar lärande om demokrati och alla människors lika värde för skolelever i åldern 15-19 år.

Arbetet avslutas i anslutning till Raoul Wallenbergs dag, den 30 augusti, då alla 30 kuber samlas i en offentlig utställning i Stockholm.

https://raoulwallenberg.se/kuben/

Läs mer om invigningen av kuberna här!

Kubenprogrammet