Sverige har ett allt mer öppet samhälle, men även ett hårdnande samhällsklimat, framför allt på sociala medier där rasism, främlingsfientlighet och hatbrott ökar. Ytterst utgör rasism ett hot mot hela den värdegrund som demokratin vilar på. Näthatsgranskaren ger rådgivning och praktisk hjälp vid hatbrott och hets mot folkgrupp på nätet - det arbetet stöder vi gärna.

Rasismen och hatet leder till radikalisering av människor, och kan förmodligen vara en av förklaringarna till de ökade hatbrotten ute i samhället. Det riskerar även att radikalisera människor till att begå grova våldsbrott. En ökning av de brotten vore förödande för det demokratiska samhället.

FN:s rasdiskrimineringskommitté, liksom FN:s kommitté för mänskliga rättigheter har i sin senaste granskning av Sverige uttryckt oro över fortsatt förekomst av hets mot folkgrupp, till exempel mot muslimer, afrosvenskar, romer och judar i Sverige. Rasdiskrimineringskommittén har även uttryckt oro över den rapporterade ökningen av hets mot folkgrupp i media och på internet.

Näthatsgranskaren verkar för bättre förutsättningar för ett demokratiskt samhälle och ger konkret hjälp till utsatta. Hittills har de anmälningar föreningen gjort av kriminellt näthat i sociala medier lett till över 200 fällande domar i framförallt för hets mot folkgrupp. Stiftelsen Natur & Kultur stöder Näthatsgranskarens arbete eftersom vi verkar för humanism och demokrati.

Gå in här om du också vill ge dem stöd, eller läsa mer om deras arbete>