Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Läsrörelsen på Bokmässan

Barn läser allt mindre och därför minskar deras ordförråd. Läsrörelsen och rörelsens skapare Elisabet Reslegård har i tjugo års tid arbetat för att lyfta fram språket och läsningens betydelse som grundstenar i ett demokratiskt samhälle.

Temat LÄS! LÄS! LÄS! på Bokmässan fokuserar på språket och läsningen och Läsrörelsen är samarbetspart för temat. Det sätter lusten till läsandet i centrum och ger plats för alla former av läsning: med ögon, öron och fingrar. Temat belyser berättandet i text, bild och muntlig form, och högläsning för barn och äldre – och för varandra. Inom ramen för satsningen möter besökarna författare, läsare, politiker, lärare och forskare som är engagerade i läsningens och bildningens betydelse för individen och samhällsutvecklingen.

Läsrörelsens medverkan på Bokmässan kommer även att märkas under årets mässa.

Stiftelsen Natur & Kultur ger stöd till Läsrörelsen för att genomföra temat eftersom vi ställer oss bakom betydelsen av språket och läsningen i ett demokratiskt samhälle.