Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Lustfyllda läsupplevelser utvecklar läsande vanor

För att främja läsning, språkutveckling och kulturutövande hos barn samarbetar Natur & Kultur med Läsfrämjarinstitutet.

Natur & Kultur verkar för att fler ska kunna engagera sig i samhället. Läsförståelse och kunskap är nycklar till att förstå, beskriva och analysera sin omvärld. Därför vill vi inspirera till läsande och lärande, även för dem som har längre till boken. Som ett led i det arbetet ger vi ekonomiskt stöd till Läsfrämjarinstitutet (LFI).

LFI är en icke-vinstdrivande organisation som verkar för social hållbarhet och social mobilitet genom öppen läs-, litteratur- och kulturverksamhet i socioekonomiskt utsatta områden. De är idag verksamma på fem orter i Södertälje och Järva.

Läsfrämjarinstitutet driver Läslandet, där barn och deras medföljande vuxna får vara med och gestalta en bok i 4-dimensionell högläsning som består av bok, berättarröst, improvisationsteater och medskapande. På så sätt skapas en länk mellan läsupplevelsen och det egna jaget. Metoden genomsyras av lustfylldhet och sänkta trösklar. Effekten är att deltagarna utvecklar läsande vanor och stärks i sin identitet som läsare. 

Mer om Läsfrämjarinstitutet

  • LFI bildades som ett initiativ med språkutvecklande aktiviteter för nyanlända 2015 i Södertälje.
  • Sedan Corona-pandemin utbröt finns också Läslandets verksamhet på Youtube. Utöver den öppna verksamheten som barnfamiljer kommer till på sin fritid bedriver LFI också verksamhet i skolklasser och förskolegrupper.
  • Tillsammans med Tensta stadsdelsförvaltning har LFI ett pilotprojekt där metoden testas med ungdomar på fritidsgård.
  • I samverkan med Södertälje kommun och Samordningsförbundet genomförs också verksamhet för vuxna långtidsarbetslösa och/eller nyanlända där konstnärliga processer blir ett medel för individen att få fatt i sina kompetenser.
  • Läsfrämjarinstitutet tillhandahåller utbildning i LFI-metoden för bibliotek, förskola och skola för att sprida metoden. Metoden finns beskriven i ”Läsa för integration – en metodhandbok”.
  • LFI medverkar årligen på konvent och forum som till exempel Bokmässan och Järvaveckan.

Läs mer om verksamheten här