IPA Prix Voltaire

IPA Prix Voltaire uppmärksammar utsatta författare och förläggare som tystas och förtrycks. Ett viktigt pris som försvarar yttrandefriheten.

International Publishers Association (IPA) är världens största federation av förlagsföreningar som representerar tusentals enskilda utgivare runt om i världen. IPA främjar och försvarar upphovsrätten, friheten att publicera som en grundläggande aspekt av den mänskliga rätten till yttrandefrihet samt verkar för främjande av läskunnighet och läsning.

Stiftelsen Natur & Kultur ger stöd till IPA Prix Voltaire, ett pris som IPA delar ut till utsatta författare och förläggare.

2018 tilldelades IPA Prix Voltaire den Hong Kong-baserade svenska utgivaren Gui Minhai. Minhai fördes bort i oktober 2015 då han visades i Thailand och sitter sedan dess frihetsberövad i Kina.