Hello World!

Hello World! är till för barn och ungdomar som vill upptäcka eller utvecklas inom olika former av digitalt skapande på fritiden. Hello World! arrangerar läger under sommarlovets alla 9 veckor och en mängd träffar under året. Under sommarlägret får hundratals barn och unga i åldern 8 till 18 möjlighet att upptäcka eller utveckla sitt digitala intresse, med grundläggande kurser inom programmering.

Stiftelsen Natur och Kultur ger 20 unga personer var sitt stipendium för att delta i sommarläger och meetups under året. Genom våra stipendier vill vi bidra till en ökad mångfald inom IKT-branschen och ge alla en möjlighet att medverka, även om man inte själv kan betala för lägret. Det tror vi gynnar ett demokratiskt samhälle.