Hello World!

Hello World! är till för barn och ungdomar som vill upptäcka eller utvecklas inom olika former av digitalt skapande på fritiden. Hello World! arrangerar läger under sommarlovets alla 9 veckor och en mängd träffar under året. Under sommarlägret får hundratals barn och unga i åldern 8 till 18 möjlighet att upptäcka eller utveckla sitt digitala intresse, med grundläggande kurser inom programmering.

Stiftelsen Natur och Kultur gav i år 20 unga personer var sitt stipendium för att delta i sommarläger och meetups under året. Genom våra stipendier vill vi bidra till en ökad mångfald inom IKT-branschen och ge alla en möjlighet att medverka, även om man inte själv kan betala för lägret. Det tror vi gynnar ett demokratiskt samhälle.

Vi hoppas att våra stipendiater lärde sig massor och hade en fantastisk lägervecka!

https://helloworld.se/