Nytt stöd till poesiskolor i Göteborg

För att ungdomar ska få inspiration att uttrycka sig i ord ger vi stöd till poesiskolorna Qalam och Mer än ord genom Göteborgs Litteraturhus för program och seminarium under hösten 2019.

När Göteborg fylls av författare och läsande människor anordnar Scener & Samtal varsin programpunkt för de båda poesiskolorna Qalam och Mer än ord. Den 28 september klockan 14.30 respektive 15.15 presenterar poesiskolorna sig på Världskulturmuseet i Göteborg.  Qalam är en skrivarskola med Johannes Anyuru som kursledare och Mer än ord leds av Vic Vem.

Under Göteborgs poesifestival den 6-7 december kommer även seminarier att anordnas.

Stiftelsen ger stöd till samverkan mellan de tre aktörerna och att de anordnar publika arrangemang. Vi tycker det är viktigt med både samverkan och att unga röster i förorten får höras.

Bilderna är från Göteborgs poesifestival 2018.

Program Scener & Samtal 28 september 2019